​Údržbári projektu

Prácu, ktorú robíme, milujeme.

Projekt Za oblôčkom je pre nás splnený sen. 

Lenka Olejárová

hlavná údržbárka a zakladateľka projektu

Projekt Za oblôčkom začala budovať v roku 2015, venuje sa mu a stavia ho až dodnes.

V spolupráci s kolegami remeselníkmi našla radosť a zmysel života. Je hlavnou údržbárkou projektu. Venuje sa komunikácii s remeselníkmi, ale aj s klientmi. Navrhuje zloženie podarovníčkov, udáva smer pri vytváraní dizajnu jednotlivých produktov, pričom vychádza predovšetkým z praktických potrieb klienta.

V rámci projektu sa venuje prieskumu trhu a produktovej fotografii.

Barbora Kotryová

umelecko technická riaditeľka projektu

Spoluzakladateľka projektu Za oblôčkom. Má hlavné slovo pri výbere remeselných produktov do podarovníčkov, venuje sa tiež vytváraniu technologických postupov, najmä pri tvorbe textilných produktov do podarovníčkov.

Janko Moravčík

majster slova

Talentovaný básnik a hudobník, ktorý rozumie textom a slovenskému jazyku ako nik iný. Keď si v našich projektoch nevieme rady so štylistikou a gramatikou. 

Marek Lang

Náš ajtí guru

Marek sa stará o náš virtuálny priestor.  Ovláda všetky IT výrazy, ktorým my vôbec nerozumieme.

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon