Točenie keramiky na kruhu

Točenie keramiky na kruhu

Vytoč z hliny vázu, trénuj jemnú motoriku a započúvaj sa do zvukov vody a ohňa.

Relaxuj a nechaj sa hypnotizovať.

  • točenie na kruhu

  • výpal živým ohňom

  • glazúrovanie

Ivan Mada - keramická dielňa Hemka

Lektor

Každý kus začína na hrnčiarskom kruhu, potom sa upravuje a domodeluje. Glazúry, ktoré používame sú vyberané a testované s ohľadom na tento druh výpalu. Výsledkom alchýmie glazúr, ohňa a hliny sú jedinečné kusy. Je to cesta hľadania a objavovania, cesta súžitia s prírodou. Je to výzva symetrickosti a kusovej produkcie. Výpal drevom je zavŕšením jednej životnej etapy keramického výrobku, a súčasne tiež oslavou k jeho ďalšej ceste.

"Takýmto výpalom nepokračujeme iba v tradícií našich predkov, ale tiež sa pokúšame o vytvorenie prác, ktoré nesú niečo viac ako len technologickú výnimočnosť. Prácu, ktorá hovorí jazykom našich duší. Keramiku, ktorá reflektuje náš prístup k životu."

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon