Hudba v dlátku aj v srdci

Aktualizace: 26. dub 2019

"Keď tancuje oheň v peci, jazyk červený, tešíme sa v dome všetci z jeho premeny. Oblizuje ruky líca, pošticuje odvážlivca. Keď tancuje oheň v peci jazyk červený."Na návšteve u manželov Žilíkovcov som mala tú možnosť pri krbe a dobrom čaji, rozprávať sa s nimi o ich živote a tvorbe. Marika Žilíková - Mandáková a Róbert Žilík sú výnimoční umelci, ktorí nevsadili na prvý plán. Kráčajú po ťažšej ceste, ale so vztýčenou hlavou. Z každej tvorby, ktorej sa venujú, cítiť dokonalosť a profesionalitu, ale predovšetkým dušu. Nielen, že vytvárajú kvalitnú hudbu, ale Róbert je odborníkom aj na výrobu a rekonštrukciu historických hudobných nástrojov. Spolu s manželkou vedia potešiť srdcia detí, ale aj dospelých hrou na desiatkach hudobných nástrojov.
Hudobné nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou života manželov Žilíkovcov.

V domčeku kde žijú, sa človek cíti ako v rozprávke. Z krásneho interiéru dýcha cit pre umenie a vkus.

Pri krbe a dobrom čaji sme sa dlho rozprávali.


Mária Žilíková Mandáková je hudbná pedagogička. Spolu s manželom Róbertom Žilíkom sa už niekoľko rokov venujú rôznym umeleckým a pedagogickým činnostiam, ktoré sa zameriavajú na deti a mládež. Vo svojom ateliéri sa venujú voľnočasovým aktivitám. Hudobno - pohybovým, spevu, tancu, hraniu a muzicírovaniu. Venujú sa rukodieľným tvorivým dieľňam, ale občas si s deťmi aj niečo uvaria a zjedia. Napríklad na Vianoce medovníčky, pri fašiangoch tradičné fašiangové jedlá.


V ateliéri sa s deťmi venujú aj výtvarnej tvorbe.

"Zameriavame našu pozornosť na región. Hudobné nástroje, na ktoré u nás deti hrajú sú tradičné. Sú to citary, pastierske píštaľky, korýtkové husličky, korýtková basička, rôzne bicie nástroje, chrastidlá, ale aj malé detské gajdičky. Deti si vedia samé vytvoriť inštrumentálnu muziku. K tomu si vieme zatancovať a zaspievať.

"Dôležité je, aby deti vedeli, kde žijú. Čo je typické pre ich región, ako sa v ňom rozprávalo, aké pesničky sa spievali a rozprávky rozprávali, kto tu žil, ako vyzerala architektúra a v akých domoch sa tu bývalo. To znamená, že duchovná aj materiálna hodnota, ktorá tvorila región, by mala kontinuálne pokračovať vo vedomí tej najmladšej generácie. Deti by mali vedieť KTO SOM. A potom tá odpoveď by mala byť: JA SOM"

Hudba pre deti - Bol raz jeden CELKO


"Naše občianske združenie DROPiK realizuje aj vydavateľskú činnosť. Nedávno sme vydali detské CD s názvom Bol raz jeden Celko, na ktorom sú detské piesne, jeden príbeh a jedna hudobná rozprávka. Je to autorská tvorba. Autorom hudby, textov aj aranžmánov je Róbert. Mojou úlohou bolo piesne naštudovať a na toto CD sme si prizvali ako hostí detský spevácky zbor Škovránok zo SZUŠ Heleny Madaryovej. A interpretmi sme kombinácia ja ako Hudmila, Róbert ako Celko a detičky z tohto speváckeho zboru."


Tieto piesne, ktoré vznikli, sú inšpirované potrebami prirodzeného života a s tým súvisí aj výber tém. Na CD sú skladby o zvieratkách, zdravej zeleninke, remeselníkoch. Na hudbu bolo použitých viac ako 40 hudobných akustických a tradičných nástrojov a zvukových hračiek. Napríklad aj niektoré zabudnuté ako napríklad ninera či trumušan. Napríklad pri pesničke o vtáčikoch, pri ktorej sa učia detičky rozpoznávať vtáčie hlasy, sme používali vábničky. Toto CD je interaktívne, pri jeho vytváraní sme mysleli aj na starých rodičov, rodičov a učiteľov, teda tých, ktorí by mohli a mali toto CD počúvať a pritom si s deťmi zatancovať, zaspievať a urobiť nejakú doplnkovú komplementárnu činnosť. To všetko je aj podrobne uvedené v buklete. Kto chce, môže sa ním inšpirovať.


Technický a grafický návrh na obal tohto CD spracovala Barbora Kotryová. Pod výtvarný návrh sa podpísal Róbert Žilík.


Dnes je v ponuke veľa interpretov, ktorí sa venujú tvorbe pre deti. Čím je práve vaša tvorba výnimočná? Čím vyčnievate z davu?


Róbert:

"Ak chce človek niečo vytvoriť, potrebuje motiváciu. Táto naša tvorba je určitou reakciou na realitu, ktorá tu v súčastnosti je. My sa chceme vrátiť k prirodzeným témam. K prírode, k ľudským činnostiam ako sú remeselné činnosti, poľnohospodárstvo, dorábanie chlebíka zo zrna, úplne jednoduchý pohľad na zvieratá, ktoré tancujú okolo stromu.

Dnes je tvorba pre deti nasmerovaná na virtuálne, neprirodzené a škaredé veci a to nás rozľútostilo, tak sme siahli po tradičných témach."


Marika:

"Čo je ďalším výrazným odlíšením je to, že používame výlučne akustické hudobné nástorje. Vysoké percento tvorby pre deti používa elektornické nástroje, ktoré s prirodzeným zvukom nemajú nič spoločné. A to veľmi výrazne vplýva na psychiku dieťaťa. Zvuk prirodzených elementárnych nástrojov korešponduje s detskou skúsenosťou a nastavením, takže preto je to dôležité."


Ponúkame protipól tej univerzality, ktorá sa stráca v takej bezbrehosti, bezfarebnosti a neosobnosti. Je pre nás dôležité demonštrovať tradičné akustické nástroje.

Musicantica Slovaca


V rámci hudobného združenia Musicantica Slovaca majú za sebou množstvo hudobných projektov, či už sú to koncerty, hudba/slovo alebo výstavy výtvarných objektov.


"Vždy, keď tvoríme program a cheme ho ponúknuť, vychádzame z konkrétnej témy. Témy sa snažíme ušiť pre potreby cieľovej skupiny.

Pre deti predškolského veku akcent kladieme na témy hudobno-pohybové, napríklad prostredníctvom hudobnej rozprávky.

Deťom školského veku už môžeme aj rozprávať o téme prirodzeného života.

Pre deti na druhom stupni sú zaujímavé dejiny hudby, kde sa vieme zamerať na konkrétne obdobie."


V rámci hudobného združenia hrajú hudbu od 12teho do 18teho storočia. Vedia ponúknuť prierezové putovanie časom v období stredoveku, renesancie a baroka. Osobitne a radi sa venujú hudbe 17teho storočia na našom území. To vedia využiť aj na predmetech, ako sú dejepis, slovenský jazyk či výtvarná výchova, kde dochádza k presahom týchto tém.

"V súvislosti s touto témou by sme spomenuli aj CD Keď husári verbuvali. Aj to je z môjho pohľadu vysokoškolského pedagóga výborná pomôcka pre potreby týchto predmetov."


Aktivity a zážitkové vnímanie pre dospelých


Hudba k stolu

Pri večeri si môžete vychutnávať čas všetkými zmyslami. K dobrému jedlu vám znie historická hudba vizuálne podopretá dobovými kostýmami. Gotickými, barokovými, dokonca aj renesančnými.

Okrem toho vystupujú na plesoch, kultúrno spoločenských podujatiach aj na Noci múzeí.
Róbert a jeho umelecko-remeselná tvorba


Autorská tvorba z dreva Róberta Žilíka.

"Ja som začal ako tvorca a dizajnér hračiek. Robil som popritom samozrejme aj voľnú tvorbu - reliéfnu a sochársku. V tom pokračujem až dodnes. Postupne som si rozširoval sortiment aj na herné objekty, ihriská a dizajn pre gastronómiu (misky, nádoby, tácky, platá).


41 zobrazení

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon