SPOLUPRÁCA

V konkurencii sme našli výhodu. Konkurenčný boj sme vymenili za spoluprácu a k dosiahnutiu dokonalosti  prepájame svoje skúsenosti.

Čo nájde za oblôčkom výrobca?

Prácu

Aktívne sprostredkúvame spoluprácu medzi manufaktúrami a inými výrobcami. Odkupujeme výrobky, pozývame lektorovať na tvorivé dielne.

Portfólio

Vytvoríme profil s galériou výrobkov a kontaktom na remeselníka. Produkty vyrobené pre projekt Za oblôčkom zdokumentujeme na originálnej produktovej fotografii prostredníctvom fotografa z nášho tímu. Tieto fotografie môže výrobca využívať aj pre svoje komerčné potreby.

Vybavenie

Poskytujeme techniku a priestory Za oblôčkom, ktoré môže výrobca využívať pre svoje potreby.

Informácie

Vytvárame priestor pre vzájomnú komunikáciu. Informujeme o blížiacich sa jarmokoch a podujatiach, ale aj  kurzoch, v rámci ktorých sa aj skúsení môžu ďalej vzdelávať.

Ako funguje spolupráca v projekte Za oblôčkom

1. Zaujímame sa o našich klientov

Robíme prieskum trhu, aby sme vedeli, čím by sme urobili radosť našim klientom.  S klientmi sa rozprávame o tom, aké sú ich potreby a koho chcú obdraovať.

2. Navrhneme dizajn a zloženie podarovníčkov

Na základe prieskumu trhu navrhneme zloženie a dizajn jednotlivých produktov v podarovníčku. Uprednostníme produkty ľahko kombinovateľné a s neutrálnym dizajnom. Dbáme na kvalitu prevedenia. Do tvorby remeselníka a jeho osobitosti však nezasahujeme. Nechávame mu voľnú ruku.

3. Zadáme objednávku výrobcom.

Na základe dopytu po produktoch zadávame objednávku na výrobu pre remeselníkov. A produkty od remeselníkov zakúpime.

4. Skompletizujeme podarovníčky

Z produktov zakúpených od remeselníkov zostavujeme podarovníčky. Produkty tématicky a dizajnovo ladíme.

5. Nafotíme produktové fotografie

Všetky produkty, ktoré sú súčasťou podarovníčkov fotíme aj samostatne produktovou fotografiou v našom fotoštúdiu. 

6. S našimi výrobcami sa netajíme

Každý výrobca, ktorý pre nás dodáva produkty má u nás vytvorený bezplatný profil. Na ňom uverňujeme celé portfólio produktov, ktoré ponukáme v našom e-jarmoku. Navyše môže vo svojom profile uviesť svoje kontatkné údaje. My sa budeme len tešiť, keď aj prostredníctvom nás si ho nájde čo najväčšie množstvo spokojných zákazníkov.

7. Podarovníčky dostávame bližšie k ľuďom

Predajom na našom e-jarmoku, reprezentovaním na rôznych podujatiach, trhoch, jarmokoch či výstavách. Elektronické katalógy ponúkame predovšetkým firmám, od ktorých získavame pre remeselníkov väčšie zákazky.

Kedy sa staneš súčasťou nášho tímu?

Ak zaradíme tvoj produkt, alebo dielo do nášho sortimentu, ktorý bude súčasťou  podarovníčkov.

Do tímu je zaradený každý remeselník a umelec, ktorý sa zapojil do našich projektov. Napríklad tvorivé dielne, 4 ročné obdobia, alebo do iných pripravovaných projektov.

Kontakt

info@zaoblockom.sk

0902 446 816

Svätoplukovo 429

95116, Svätoplukovo

Nitriansky kraj

  • Wix Facebook page
  • Instagram sociální Icon